Adressregister

Fontana Media ger ut den svenskspråkiga kristna debatt- och kulturtidningen Kyrkpressen, som utkommer i regel varannan vecka med en upplaga kring 80 000 exemplar. Det adressregister som var i bruk…