Timuppföljningssystem för städföretag

Jakobstadsbaserade städföretaget PCS behövde en mobil- och webbapplikation för planering av arbetsschema och arbetstidsuppföljning med målet att effektivera verksamheten och möjliggöra tillväxt.Ingen existerade molntjänst eller applikation uppfyllde företagets krav. Vissa lösningar skulle ha behövt anpassning, vilket leverantörerna inte gärna gick med på att göra.

Vi antog utmaningen och utvecklade ett skräddarsytt timuppföljningssystem för PCS. Helheten består av en mobilapplikation, som städpersonalen på fältet använder i sitt dagliga arbete. Därtill hör en webbapplikation, som arbetsledningen på kontoret använder för att leda verksamheten.

Systemet togs stegvis i bruk under år 2019. Först introducerades mobilapplikationen för att ungefär halva personalstyrkan skulle göra timuppföljningen elektroniskt. Efter ett par månaders test lades resten av personalen till och systemet togs fullt i bruk.

Genom en effektivare timuppföljning har PCS löneräkning och fakturering blivit smidigare. Företaget har kunnat växa utan att behöva anställa fler personer till administration och arbetsledning. Det är möjligt att i realtid se vilka kunder som av orsak eller annan blivit ostädade – om detta sänder applikationen till och med ett larmmeddelande via e-post till arbetsledningen. På så sätt kan man åtgärda problemet innan kunden ens upptäcker situationen. På detta sätt tjänar timuppföljningssystemet också genom att förbättra nivån och kvaliteten på kundservice.