Adressregister

Fontana Media ger ut den svenskspråkiga kristna debatt- och kulturtidningen Kyrkpressen, som utkommer i regel varannan vecka med en upplaga kring 80 000 exemplar. Det adressregister som var i bruk var svårt att underhålla och även servern som det var installerat på behövde uppdateras. På grund av svårigheter att underhålla registret fanns det även vissa fel och förbättringar som behövde göras.

Efter preliminära diskussioner med vd Nicklas Storbjörk beslöts att utveckla ett helt nytt adressregister, med motsvarande funktioner som det existerande systemet men baserat på senaste teknologi. Långsiktigt bidrar detta till att upprätthålla en hög nivå på datasäkerheten, då underhåll blir lättare och även säkerhetsuppdateringar för använda mjukvaruramverk finns tillgängliga för flera år framåt. Med tanke på mängden adresser i registret är detta en viktig aspekt att beakta.

I och med att tidningen ges ut regelbundet, var det inte möjligt att ta i bruk vissa funktioner stegvis utan hela det nya registret behövde vara klart och testat vid ibruktagning. Till uppdraget hörde även att bistå Fontana Media med att överföra data från det gamla registret till det nya. I tätt samarbete med beställaren utvärderades det nya adressregistret löpande under projektets gång. Vid ett lämpligt skede mellan två utgivningar togs det nya adressregistret i bruk och all information överfördes.

Förutom ett uppdaterat gränssnitt med fräsch grafik har det nya adressregistret ökat möjligheten för församlingars ansvarspersoner att upprätthålla informationen i adressregistret. Detta minskar behovet av Fontana Medias arbetstid för att upprätthålla informationen och kommunicera med församlingarna om ändringar. Därtill har det nya adressregistret en funktion för att generera faktureringsfiler som kan läsas in i Fontana Medias ekonomiförvaltningsprogram, vilket avsevärt minskar arbetet som krävs för att fakturera för privata eller gåvobeställningar.