Evenemangsapp för äldre

Det finns flera plattformar för att meddela och informera om evenemang. Men få av dem har utvecklats för att beakta behoven som äldre personer har.
Syftet med Åbo Akademi i Vasas forskningsprojekt Ageing Online var att designa och utveckla en applikation där seniorer kan söka evenemang i sitt närområde, anmäla sig till dem och själva meddela om evenemang som de arrangerar. Projektet fick EU-finansiering genom Botnia Atlantica-projektet.

I början av projektet utvecklade projektteamet skisser av applikationens funktioner. Av en referensgruppen samlades feedback och förslag på förbättringar in. Omfattande användartester gav också viktig information om de funktioner som skulle uteslutas från applikationen. Applikationens utveckling konkurrensutsattes och det vinnande budet var från BLB. Själva utvecklingsarbetet skedde enligt en mycket snäv tidtabell, eftersom projektet närmade sig slutdatum. Genom nära samarbete med beställaren blev projektet framgångsrikt, mycket tack vare en väl förberedd plan.

Slutresultatet var en applikation som tar hänsyn till senioranvändares önskemål och behov när det gäller användbarhet och tillgänglighet, men också erbjuder nya funktioner som t.ex. möjligheten att publicera egna evenemang inuti applikationen. Dessutom integrerar appen en mycket lättanvänd, men ändå omfattande videokonferensfunktion som gör det möjligt för seniorer att arrangera ett videomöte med övriga användare.