Hurudan applikation lämpar sig för era behov?

Vi går alltid igenom kundens behov, utmaningar och möjligheter, samt funderar vilken lösning som skulle vara lämplig. Vi kan utveckla både webapplikationer och mobilapplikationer, samt koppla ihop olika system via gränssnitt. Vid behov kan vi även utveckla traditionella program som installeras på datorer.

Tjänster

Utveckling av webbapplikationer

Med webbapplikation menas ett datasystem som används genom webbläsare. Fördelen med denna typ av applikation är att användaren inte behöver installera något på sina enheter. Ett väldesignat användargränssnitt möjliggör att applikationen kan användas både på dator, smartphone och surfplatta.

Utveckling av mobilapplikationer

Mobilapplikationer laddas oftast ner från app-butiker och installeras i användarnas enheter. En sådan s.k. nativapplikation kan fungera utan Internetansutling och kan, med användarens tillstånd, använda egenskaper som kamera, positionsinfo eller Bluetooth-anslutning. Användning av push-notiser gör det möjligt att fånga användarens uppmärksamhet. I företagsanvändning är en mobilapplikation ett bra alternativ för arbetare på fältet.

Konsultering

Vi erbjuder stöd i de olika skeden av att upphandla, designa och utveckla applikationer.

Beslutet att utveckla en applikation, vare sig det är en webb-baserad eller mobilapplikation, kan uppstå på olika sätt och av olika orsaker. Kanske är syftet att ersätta ett nuvarande system, kanske vill man innovera och omvandla konkurrensen inom den egna branschen.

Sett ur teknisk synvinkel har det aldrig varit så lätt att utveckla applikationer som nu. Att genomföra projektet är dock fortfarande utmanande och framgång kräver ett utförligt grundarbete. Du skulle knappast börja bygga ett våningshus utan en bra plan? Du skulle heller inte bygga på fler våningar utan att veta att grunden är dimensionerad för att utstå belastningen.

Vad innebär det då att utveckla en applikation? Vi strävar att i samarbete med dig försäkra oss om, att din planerade applikations eller systemets koncept lämpar sig för affärsverksamheten och processerna, samt att målgruppens (användare/konsumenter) förväntningar och krav uppfylls. Genom att göra en förstudie om intressenternas (medarbetare, kunder, partners m.m.) krav och önskemål får vi en bra uppfattning om detta.

Om ni besluter att köpa utvecklingsarbetet av underleverantörer, betalar sig investeringen i förstudie och grundarbetet tillbaka genom en effektivare offertrunda och lättare jämförelse av offerterna. Ur leverantörens synvinkel blir det lättare att välja rätt lösning och ge en tillförlitlig offert, ju bättre offerten är formulerad och definierad. Beställaren kan å sin sida lättare jämföra offerter sinsemellan, när leverantörernas tolkningar och antaganden inte skiljer sig avsevärt från varandra.

Teknologin vi använder

I första hand utvecklar vi våra webbapplikationer med hjälp av PHP-programmeringsspråket och Laravel-ramverket. För användargränssnitt använder vi främst React.js-ramverket. Dessa teknologier är s.k. öppen källkod-lösningar, som upprätthålls av stora gemenskaper av utvecklare. Vi har med hjälp av dessa förverkligat både traditionella webb-applikationer, men även s.k. progressiva webb-applikationer.

Vi förbereder våra backend-lösningar att köras med hjälp av Docker-virtualisering, vilket betyder att lösningarna lätt kan installeras i olika servermiljöer. Tack vare detta kan serverleverantören relativt snabbt bytas och kunder är inte beroende av vårt hostingerbjudande.

Våra mobilapplikationer utvecklar vi oftast med hjälp av C#-programmeringsspråket och Xamarin-ramverket, med vilket vi smidigt kan skapa applikationer för både Android- och iOS-enheter.

Utöver detta kan vi även utveckla traditionella program som installeras i Windows-datorer, för vilket vi använder .NET-ramverket och C#-programmeringsspråket.

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Magnus Sundell
VD, försäljning
contact@blb.fi
Tel. +358 50 322 0805

Lämna kontaktbegäran