Osoiterekisteri

Fontana Media on ruotsinkielisen kirkollisen Kyrkpressen-lehden julkaisija, joka ilmestyy pääosin kahden viikon välein ja jonka levikki on noin 80 000 kpl. Yrityksen käyttämän osoiterekisterin ylläpito oli vaikeaa, lisäksi palvelin jolla…

Valtionavustusten hakuportaali

Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV) on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Toimintaansa valtuuskunta saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta, josta osa jaetaan eteenpäin tieteellisille seuroille ja yksityisille henkilöille…