Black Label Bytes (BLB) grundades år 2016, då tre vänner i Vasa beslöt sig för att utnyttja sin kunskap om mjukvaru-utveckling och företagsledning för att lösa andra företags produktitivetsutmaningar. Med sammanlagt flera årtiondens erfarenhet från energi-industrin och bankvärldens företagskreditanalys började verksamheten som bisyssla. Med tiden har vi intygat vår kapacitet att lösa företags olika slags utmaningar.