Är du sakkunnig inom mjukvarubranschen eller studerande inom området, som har ett starkt intresse av att jobba kundcentrerat? Kan du analysera kundernas problembeskrivningar och klura ut en lösning som går att förverkliga? Vill du jobba i ett litet team, där du kan utvecklas inom de olika områdena i mjukvarubranschen?