Osoiterekisteri

Fontana Media on ruotsinkielisen kirkollisen Kyrkpressen-lehden julkaisija, joka ilmestyy pääosin kahden viikon välein ja jonka levikki on noin 80 000 kpl. Yrityksen käyttämän osoiterekisterin ylläpito oli vaikeaa, lisäksi palvelin jolla se oli asennettu tarvitsi päivitystä. Ylläpitovaikeuksien takia järjestelmästä löytyi myös korjattavia vikoja ja tehtäviä parannuksia.

Alustavien keskustelujen toimitusjohtaja Nicklas Storbjörk:n kanssa tehtiin päätös kehittää täysin uusi osoiterekisteri, käytössä olevaa rekisteriä vastaavilla toiminnoilla mutta uusimpaan teknologiaan perustuen. Pitkällä tähtäimellä tämä auttaa ylläpitämään korkea tietoturvan taso, koska ylläpito on helpompaa ja käytettyjen ohjelmistokehysten tietoturvapäivityksiä on useamman vuoden ajan. Järjestelmän käsiteltävän osoitteiden lukumäärän kannalta tämä on tärkeä huomioitava asia.

Koska lehti julkaistaan säännöllisesti, ei ollut mahdollista ottaa tiettyjä toimintoja käyttöön vaiheittain, vaan koko rekisteri piti viimeistellä ja olla testattuna käyttöönoton yhteydessä. Toimeksiantoon kuului myös avustaa vanhan järjestelmän tietojen siirrossa uuteen järjestelmään. Tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa arvioitiin kehitettävä osoiterekisteri jatkuvasti hankkeen aikana. Sopivassa ajankohdassa kahden julkaisun välissä otettiin uusi järjestelmä käyttöön ja tiedot siirrettiin.

Päivitetyn käyttöliittymän lisäksi on uusi osoiterekisteri lisännyt seurakuntien keinot ylläpitää osoiterekisterin tiedot itse. Kiitos tämän, Fontana Median käyttämä työaika tiedon ylläpitämiseen ja seurakuntien kanssa viestimiseen on vähentynyt. Lisäksi uuteen osoiterekisteriin on lisätty toiminto, jolla laskutustiedostoja voidaan tallentaa ja siirtää taloushallintajärjestelmään. Tämän ansiosta yksityis- tai lahjatilausten laskutukseen tarvittu työaika on vähentynyt merkittävästi.