Ikäihmisille suunnattu tapahtumasovellus

Tapahtumien ilmoittamiseen ja niistä tiedottamiseen on olemassa useita alustoja. Harvat niistä ovat kuitenkin kehitetty toimimaan ikääntyvän väestön ehdoilla. Vaasan Åbo Akademi Ageing Online -tutkimushankkeen tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa sovellus, jossa ikäihmiset voivat hakea tapahtumia lähialueellaan, ilmoittautua niihin sekä ilmoittaa järjestettävistä tapahtumista itse. Hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta Botnia Atlantica -hankkeen kautta.

Projektiryhmä kehitti hankkeen alkuvaiheessa sovelluksen toiminnasta piirroksia, joihin pyydettiin referenssiryhmältä palautetta ja parannusehdotuksia. Kattava käyttäjätestaus antoi myös tärkeää tietoa toiminnoista, jotka tuli sulkea sovelluksesta pois. Sovelluksen toteutus kilpailutettiin ja voittava tarjous oli BLB:n. Sovellus toteutettiin hyvin nopealla aikataululla, sillä hankkeen loppuminen oli käsillä. Onnistuminen edellytti tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa, mutta hyvin valmisteltu suunnitelma auttoi merkittävästi.

Lopputuloksena syntyi sovellus, joka huomioi seniorikäyttäjien toiveet ja tarpeet käytettävyyden ja saavutettavuuden suhteen, mutta tarjoaa myös uusia toimintoja kuten mahdollisuuden julkaista omia tapahtumia sovellukseen. Lisäksi sovellukseen on integroitu erittäin helppokäyttöinen, mutta silti monipuolisia toimintoja tarjoava videokokoustoiminto, jolla ikäihmiset voivat parilla klikkauksella järjestää kokouksen muiden käyttäjien kanssa.