Palvelukuvaus

Asiakkaamme ovat ratkaisujemme ja palvelujemme avulla kokeneet esimerkiksi nämä hyödyt:

  • rutiinitöihin kuluvan työajan määrä on vähentynyt automatisoinnin avulla
  • työaikaa ja kuluja säästetään siirtymällä sopimusten sähköiseen allekirjoitukseen
  • laskuttamatta jääneiden töiden määrää on vähennetty sähköisen työajanseurannan avulla
  • kassavirta on tasaantunut kiitos lyhyempien laskutusvälien

Sovellukset

Toiminnanohjausjärjestelmät

Toiminnanohjausjärjestelmäksi kutsutaan ohjelmistoa, jota nimensä mukaisesti käytetään yrityksen toiminnan eri prosessien johtamiseen ja ohjaamiseen. Yksityiskohdat vaihtelevat paljon yrityksestä toiseen, mutta tyypillisesti järjestelmässä hallitaan toimeksiantoja tai tilauksia, tuoterekisteriä ja tuotetietoja, materiaalivirtoja sekä logistiikkaa.

Tuntikirjausjärjestelmät

Työajan seuranta on paitsi tehokkaan palkkalaskennan edellytys, myös monelle yritykselle tärkeä laskutuksen tai oman toiminnan analysoinnin väline. Sähköisen työajanseurannan avulla on ymmärrät, mihin työaikaa kuluu. Tärkeintä on välttää tilanteet, joissa laskutus jää vajaaksi tai kokonaan tekemättä, mutta tuntikirjausten avulla tunnistat myös mahdolliset aikasyöpöt, jolloin toimintaa voidaan virtaviivaistaa ja nopeuttaa. Tuntikirjausjärjestelmän ansiosta saatetaan tunnistaa keinoja tehostaa toimintaa lisää esimerkiksi ohjelmistoilla tai organisatorisilla keinoilla.

Video- ja etäyhteysratkaisut

Monella alalla työ tehostuu ottamalla käyttöön edistyneitä etäyhteys- ja videoratkaisuja. Samassa näkymässä voidaan käydä täysiverinen videokokous sekä samanaikaisesti hallita yrityksen  toiminnanohjausjärjestelmässä olevaa tietoa.

Kohderyhmille, jotka eivät ole tottuneet videokokousohjelmistojen käyttöön, voimme rakentaa erittäin helppokäyttöisiä kokoustapoja poistamalla videokokouksista monimutkaisia ja tarpeettomia toimintoja.

Järjestelmien integraatiot

Toisinaan olemassa olevat järjestelmät halutaan säilyttää, mutta kytkeä yhteen. Esimerkkinä tästä voi olla tuntikirjausjärjestelmän tai toiminnanohjausjärjestelmän kytkeminen taloushallintaohjelmistoon. Tällaisessa projektissa tehokkain tapa ratkaista haaste on toteuttaa integraatio eli järjestelmien väliin rakennettu liitos.

Tietoa saattaa siirtyä tietyn tapahtuman yhteydessä järjestelmästä toiseen, tai se voidaan tehdä säännöllisin väliajoin esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Siirrettävää tietoa on mahdollista käsitellä muokkaamalla tai yhdistämällä muihin tietoihin, ennen kuin se syötetään toiseen järjestelmään.

Referenssit

Tuntikirjaus­järjestelmä - PCS Oy

Pietarsaarelainen siivousyritys PCS tarvitsi toiminnan tehostamiseen ja kasvun mahdollistamiseen mobiili- ja websovelluksen, jolla suunnitellaan työvuorot ja raportoidaan työaika.

Lue asiakastarina

Sähköisten kuittien hallinta - Swipq

Suunnittelutoimisto Signaali oli suunnitelmissa toteuttaa sähköisten kuittien hallintajärjestelmän, jonka voi asentaa lisämoduulina esimerkiksi kahviloiden, ravintoloiden tai pienkauppojen nykyisiin kassapäätteisiin.

Lue asiakastarina

Avustus­järjestelmä - TSV

Valtionavustusta myöntävä Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV) tarvitsi uuden avustusjärjestelmän apurahojen hakemista ja myöntämistä varten.

Lue asiakastarina

Ikäihmisten tapahtuma­sovellus - KomMED

Vaasan Åbo Akademi valmisteli tutkimushankkeen nimeltä Ageing Online, jonka tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa sovellus ikäihmisille. Sovelluksessa käyttäjät voivat hakea tapahtumia lähialueellaan ja ilmoittautua niihin, tai ilmoittaa järjestettävistä tapahtumista itse.

Lue asiakastarina

Konsultointi sovellus­kehitys­hankkeessa - ÅLÖ

Ruotsissa Uumajassa etukuormaajia valmistava ÅLÖ oli tilannut paikalliselta toimittajalta mobiili- ja websovelluksen toteutusta. Konsulttimme auttoi koko hankkeen aikana erilaisissa tehtävissä siihen saakka, että sovellus siirtyi ylläpitoon.

Asiakastarina tulossa

Osoite­rekisterin modernisointi - Fontana Media

Ruotsinkielistä Kyrkpressen-lehteä kustantava Fontana Media tarvitsi osoiterekisteriin päivityksen. Lähtökohtana olemassa oleva järjestelmä, pohdimme asiakkaan kanssa parannuskohteita ja mahdollisuuksia tehostamiseen ja toteutimme uuden osoiterekisterin.

Lue asiakastarina

Tuntikirjaus­järjestelmä palkka­laskentaan - JBB

Jakobstads Bokföringsbyrå Ab (JBB) halusi tehostaa palkkalaskentapalvelujaan ottamalla käyttöön sähköisen tuntikirjausjärjestelmän. Toteutimme heille tähän tarpeeseen soveltuvan, mutta myös heidän asiakkaitaan auttavan ratkaisun.

Lisäresursseja IT-osastolle - Seppälän Koulukuvat

Kun oman IT-osaston ammattilaisten lisäksi tarvittiin lisää kapasiteettia ja osaamista, Seppälän Koulukuvat vuokrasi meiltä kehittäjän tuntiveloituksella. Kehitystiimin työjonon priorisoinnin mukaan kehittäjämme auttoi sekä pienten ja nopeiden että monimutkaisempien ja vaativampien toimeksiantojen suorittamisessa.

Näin toimimme

Kaikki hankkeet käynnistyvät maksuttomalla aloituspalaverilla, jossa potentiaalinen asiakas kertoo toiminnastaan, nykytilanteesta ja visiosta. Haluamme ymmärtää toimintamallin ja haasteet, joihin haetaan ratkaisu – ei vaan teknisellä vaan myös operatiivisella tasolla.

Riippuen asiakkaan tarpeista ja budjetista teemme yhden tai useamman ratkaisuehdotuksen esiselvityksen muodossa. Valittu ehdotus tarkennetaan esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelulla ja prototyyppipiirroksilla, tarkemmalla vaatimusmäärittelyllä ja projektisuunnitelmalla.

Kun hanke siirtyy toteutusvaiheeseen, pidämme säännöllisesti asiakkaan kanssa läpikäyntejä (demoja) työn etenemisen osalta. Tämä on tärkeää, jotta asiakas voi antaa palautetta projektin aikana ja vaikuttaa lopputulokseen. Tiettyjen puitteiden sisällä on mahdollista tehdä muutoksia maksuttomasti, sillä projektin aikana tarpeet ja toiveet yleensä hieman muuttuvat.

Lopullinen tulos katselmoidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja otetaan käyttöön. Käyttöönoton jälkeisenä takuuaikana mahdolliset puutteet tai virheet korjataan ennen kuin projekti siirtyy ylläpitovaiheeseen. Voimme tässä vaiheessa valvoa ohjelmistoratkaisun toimintaa ja suorituskykyä, sekä tehdä jatkokehitystä ja laajennuksia asiakkaan toiveiden mukaan.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Magnus Sundell
Toimitusjohtaja, myynti
contact@blb.fi
Puh. +358 50 322 0805

Jätä yhteydenottopyyntö