Valtionavustusten hakuportaali

Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV) on merkittävä ja riippumaton asiantuntijaelin tieteenharjoittamista ja tiedepolitiikkaa koskevissa asioissa. Toimintaansa valtuuskunta saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta, josta osa jaetaan eteenpäin tieteellisille seuroille ja yksityisille henkilöille…