Vad förbereda när man vill diskutera en app-idé?

Om du har en idé för en mobil- eller webapplikation och vill diskutera detta med potentiella samarbetspartners eller leverantörer, kanske du funderar hur du bäst kan skriva ner detta i ett diskussionsunderlag.

En vanlig metod som används inom mjukvarubranschen är att skriva ner, någorlunda konkret, vad användarna av applikationen förväntar sig kunna göra. Detta kallas att man skriver så kallade användarberättelser (engelska: user stories). Ofta är s.k. stories endast en mening långa – detta kommer av en grundtanke att en enskild berättelse ska gå att skriva ner på en post-itlapp.

Det finns ingen direkt begränsning på antalet stories som man kan skriva, men onödiga dubbletter bör undvikas. Beroende på applikationens omfång så är det ändå inte ovanligt att man kommer fram till tiotals eller till och med mer än hundra enskilda stories.

En fördel med detta tillvägagångssätt är att man tänker igenom applikationens funktioner ur ett användarcentrerat perspektiv. Innan man kastar sig in i själva berättelserna, är det bra att tänka igenom vilka olika typer/roller av användare som kan förekomma i applikationen. T.ex. i fråga om en webbutik kanske man upptäcker följande typer av användare:

  1. Butiksägare / företagare
  2. Gästande besökare (utan konto)
  3. Ny kund (har konto men inte beställt något ännu)
  4. Återkommande kund

 

En bra användarberättelse beskriver:

  1. Vilken användare som gör något (rollen)
  2. Vad användaren gör
  3. När hen gör det
  4. Möjligtvis var hen gör det
  5. Varför det görs (vilket resultat önskas)

Ett exempel på en användarberättelse kan vara (i fallet en webbutik):

Som en potentiell kund vill jag läsa recensioner om en vald produkt, så att jag kan göra bättre köpbeslut.

Berättelsen avslöjar att det är en potentiell kund som använder applikationen som har valt en produkt (kanske ser en produktdetaljsida) och kan läsa recensioner av andra användare. Genom att börja med att skriva ner en berättelse, upptäcker man ofta behovet av fler berättelser.

 

Ladda ner en mall

Om du vill ladda ner en Excel-mall för att skriva ner användarroller och -berättelser, fyll i din e-postadress i fältet nedan. Du kommer att få åtkomst till en mall som du kan använda för att komma igång. Genom att mata in din e-postadress samtycker du till att den hanteras och att vi kan kontakta dig för att diskutera samarbetsmöjligheter.

*” anger obligatoriska fält